Litterære Selskaber i Danmark

Det er en god bogs særkende, at den kan læses på ny og der er i øjeblikket god tid til det
Knud Lyne Rahbek, 1797 med tilføjelse i coronatiden....

Litterære Selskaber i Danmark

LiSe lever endnu!  Vi indkalder til rekonstruktions-møde, så snart det er muligt!

 

Velkommen til LiSe hjemmeside!
Her kan du få kontakt til selskaberne og følge med i hvad vi laver i LiSe.

Foreningen skal fremme litteraturen ved at være paraply for litterære selskaber og andre organisationer, der formidler litteratur. Det sker ved koordinering af aktiviteter og deltagelse i arrangementer som f.eks. festivaler som Golden Days og København Læser.

Det er også LISEs ambition at fremme kontakten mellem de litterære selskaber og støtte oprettelsen af nye.

LiSe Litterære Selskaber kan kontaktes via e-mail: kontakt@litteraturselskaber.dk