Medlemmer

Her finder du listen med vores medlemmer:

Andersen, H.C
www.hca-samfundet.dk

Bang, Herman: Herman Bang Selskabet;
kontakt: birgitmollersorensen@gmail.com

Blicherselskabet
www.blicherselskabet.dk

Dansk Selskab for 1700-talsstudier
www.dsf1700.dk

Dickens Selskabet i Danmark
www.dickens-selskabet.dk

Drachmann-selskabet
www.drachmann-seksabet.dk

Grundtvig, N.F.S.
www.grundtvigcenteret.au.dk

Hansen, Martin A.: Landsforeningen M.A.H.
www.martinahansen.dk

Heiberg Selskabet
www.heibergselskabet.dk

Holberg-samfundet.
www.holberg-samfundet.dk

Jacobsen, I.P.
www.jpjselskabet.dk

Jensen, Johannes V.
www.jensenmuseet.dk

Jensen, Thit:
www.Jensenmuseet.dk

Det danske James Joyce Selskab
www.james-joyce.dk

Jørgensen, Johannes
www.johannesjoergensenselskabet.dk.

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke
www.limfjordslitteratur.dk

Michaelis, Karin:
www.karinmichaelis.dk

Modersmålselskabet
www.modersmaalselskabet.dk

Poe, Edgar Allan: Det danske Edgar Allan Poe Selskab
www.poeselskabet.dk

Pontoppidan, Henrik
www.henrikpontoppidan.dk

Proust, Marcel:
www.proust.dk

Thit Jensen Museet:
www.jensenmuseet.dk

Verne, jules: Jules-Verne selskabet
www.jules-verne.dk

Aakjærselskabet
www.jenle.dk/